Què ha de saber el consumidor?

En primer lloc cal saber que l’oli d’oliva verge és el que s’obté de l’oliva mitjançant procediments mecànics o altres mitjans físics. En funció de la seva qualitat i de la seva acidesa, tenint en compte que la legislació comunitària no permet l’envasament d’olis verges amb acidesa superior a 2º, els olis d’oliva verge es classifiquen en:

Oli d’oliva verge extra

És un oli d’oliva de categoria superior obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecànics. No pot tenir cap tipus de defecte organolèptic, és la categoria més alta dels olis d’oliva verge i és l’oli més saludable que podem consumir. La normativa general marca que la seva acidesa no pot superar el valor de 0’8º.

L’oli amb Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues pertany a aquest grup, la mitjana de la seva acidesa no supera les dues dècimes (0’2º), amb l’aval de garantia d’origen i de qualitat certificada per les exigències dels controls de qualitat del Consell Regulador.

 

Oli d’oliva verge 

És un oli d’oliva obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecànics, però amb defectes organolèptics d’intensitat lleu i la seva acidesa no pot superar els 2º. És apte pel consum directe.

 

Oli d’oliva llampant 

És un oli molt defectuós i amb una acidesa per sobre dels 2º. No és apte per al consum directe i haurà de passar per processos de refinació per a que es pugui consumir.

 

Oli d’oliva refinat

És el que s’obté de la refinació i rectificació amb processos químics dels olis d’oliva que no són aptes per al consum directe. La refinació comporta la pèrdua de les característiques de l’oliva i només queda un greix d’origen vegetal, totalment transparent. Aquest tipus d’oli no es troba al mercat i es destina a ser envasat juntament amb un mínim percentatge d’oli d’oliva verge.

 

Oli d’oliva

S’obté de la barreja d’olis refinat amb un mínim d’oli verge. Està compost per un mínim d’un 80 % d’oli refinat i un màxim d’un 20 % d’oli verge, que li dona una mica de color i de sabor, perquè el consumidor no el rebutgi. La qualitat d’aquest oli és molt inferior a la dels olis verge i verge extra, perquè el seu contingut majoritari és l’oli d’oliva refinat.

AGENDA

Maig 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29 Abril, 2024
30 Abril, 2024
1 Maig, 2024
2 Maig, 2024
3 Maig, 2024
4 Maig, 2024
5 Maig, 2024
6 Maig, 2024
7 Maig, 2024
8 Maig, 2024
9 Maig, 2024
10 Maig, 2024
11 Maig, 2024
12 Maig, 2024
13 Maig, 2024
14 Maig, 2024
15 Maig, 2024
16 Maig, 2024
17 Maig, 2024
18 Maig, 2024
19 Maig, 2024
20 Maig, 2024
21 Maig, 2024
22 Maig, 2024
23 Maig, 2024
24 Maig, 2024
25 Maig, 2024
26 Maig, 2024
27 Maig, 2024
28 Maig, 2024
29 Maig, 2024
30 Maig, 2024
31 Maig, 2024
1 Juny, 2024
2 Juny, 2024

ÚLTIMES
PUBLICACIONS