EL PRESIDENT DE LA DOP LES GARRIGUES PARLA AL TELENOTICIES COMARQUES

饾棢’饾棶饾椂饾棿饾槀饾棶 饾棽虂饾榾 饾槂饾椂饾棻饾棶, 饾棽虂饾榾 饾椆饾棶 饾棷饾棶饾榾饾棽 饾棻饾棽 饾椆’饾棽饾棸饾椉饾椈饾椉饾椇饾椂饾棶, 饾棽虂饾榾 饾椊饾椉饾棻饾棽饾椏 饾棸饾椉饾椇饾椊饾榿饾棶饾椏 饾棶饾椇饾棷 饾槀饾椈 饾棾饾槀饾榿饾槀饾椏 饾棶饾椆 饾榿饾棽饾椏饾椏饾椂饾榿饾椉饾椏饾椂.猬嗭笍猬嗭笍猬嗭笍猬嗭笍 i queda ben pal猫s en aquest reportatge pel territori amb Denominaci贸 d’Origen Protegida Les Garrigues.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-do-garrigues-perdra-el-50-per-cent-de-la-collita-si-no-plou-aquest-mes/video/5915254/