L’oli d’oliva verge extra amb DOP Les Garrigues contra el càncer de mama - DOP les Garrigues

L’oli d’oliva verge extra amb DOP Les Garrigues contra el càncer de mama

Des de la DOP Les Garrigues posem en valor la investigació i la dedicació de tots aquests professionals, així com la tasca de les Associacions, en la lluita contra el càncer de mama.

El Dr. Escrich és un dels referents en el camp de l’oncologia, concretament el del càncer de mama. El Grup Multidisciplinari per a l’estudi de Càncer de Mama (GMECM), del que n’és director, ha demostrat en models experimentals que les dietes que tenen com a font principal de greix l’oli d’oliva verge extra, frenen la proliferació de les cèl·lules tumorals i afavoreixen la mort d’aquestes cèl·lules malignes. Alhora, en el cas que hagi aparegut el càncer, els tumors són més diferenciats i de menor grau de malignitat.
Ref.: Dr. Eduard Escrich, editor del l’obra Aceites de Oliva y Salut. Beneficios de les Aceites de Oliva Vírgenes.

Aquesta entrada va ser publicada per la DOP Les Garrigues.