La 13a edició de l'Andorra a Taula espera superar els 7.000 menús enguany - DOP les Garrigues