21 May, 2019 - DOP les Garrigues

100 Anys d’història de la Cooperativa d’Arbeca

Aquest dissabte, 18 de maig, la Cooperativa d’Arbeca va commemorar els seus 100 anys d’història. Amb motiu d’aquest Centenari es va celebrar una jornada amb diferents actes presidits per l’Honorable Sr. Damià Calvet, conseller del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. L’acte de benvinguda de la mà del president d’Arbequina va ser l’inici[…]